các mốc sự kiện

19/05/2009

Сục Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường Thành phố Mátxcơva ra văn bản số 06-28-4322/9, kết luận rằng: luận chứng quy hoạch đô thị công trình của Dự án Trung tâm Văn hóa - Thương mại “Hà Nội – Mátxcơva” đủ cơ sở để tiến hành cấp giấy phép sử dụng đất và thiết kế chi tiết công trình.

02/06/2009

Viện nghiên cứu khoa học và dự án của Thành phố Mátxcơva ra văn bản số 25/9948 chấp thuận Luận chứng quy hoạch đô thị công trình Trung tâm Văn hóa - Thương mại “Hà Nội – Mátxcơva”.

02/06/2009

Cục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp Liên bang thuộc khu vực Thành phố Mátxcơva ra văn bản số 10-16/679 chấp thuận đồ án thiết kế cơ sở của Dự án.

10/06/2009

Ủy ban Kiến trúc Thành phố Mátxcơva ra quyết định số 127 thông qua luận chứng quy hoạch đô thị công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thương mại “Hà Nội – Mátxcơva”.

15/06/2009

Chính phủ quận Đông Bắc thành phố Mátxcơva ra văn bản số 2647 về việc chấp thuận Luận chứng quy hoạch đô thị công trình Dự án.

23/06/2009

Ủy ban Kiến trúc Thành phố Mátxcơva ra quyết định số A0-7124/98 về các điều kiện cho phép sử dụng đất để xây dựng Dự án Trung tâm Văn hóa - Thương mại (đa chức năng) với quần thể khách sạn “Hà Nội – Mátxcơva”.

23/06/2009

Cục Phòng cháy chữa cháy Liên bang khu vực Mátxcơva ra kết luận số 09/10/3177 về thiết kế cơ sở của Dự án.

16/08/2009

Chính phủ quận hành chính Đông Bắc thành phố Mátxcơva ra quyết định số 1101 về việc cho phép Công ty Incentra Ltd. thuê khu đất theo địa chỉ: km 94 đường MKAD, ở điểm cắt giao nhau với đại lộ Yaroslavkoe shosse, dọc theo phố Rôtert để tiến hành khảo sát thiết kế.

17/08/2009

Quyết định của Cục quản lý đất đai thành phố Mátxcơva về việc phân bố lại các thửa đất thành một khu đất thống nhất và cho phép sử dụng khu đất theo địa chỉ: km 94 đường MKAD, ở điểm cắt giao nhau với đại lộ Yaroslavkoe shosse, dọc theo phố Rôtert, thuộc quận Đông bắc thành phố Mátxcơva để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thương mại.

30/08/2009

Chính phủ thành phố Mátxcơva ra quyết định số 2084/RP về các điều kiện cho phép sử dụng đất để xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa - Thương mại (đa năng) “Hà Nội – Mátxcơva”và khách sạn tại địa chỉ: km 94 đường MKAD, ở điểm cắt giao nhau với đại lộ Yaroslavkoe shosse, dọc theo phố Rôtert.

Video clips

Sơ đồ dự án

map
tong-quan